Actualisering criteria

Het Keurmerk KinderVakanties is vol op in beweging. Zo worden op dit moment de voorbereidingen getroffen om de criteria te herzien.

Deze acties worden uitgevoerd door de onlangs samengestelde Commissie Certificatiezaken waarin alle belanghebbende van het Keurmerk KinderVakanties zoveel mogelijk worden vertegenwoordigd. Uiteindelijk zal deze Commissie de concept eisen in een openbare commentaarronde publiceren, zodat een ieder die zich daartoe geroepen voelt zijn bijdrage kan leveren aan de vernieuwde en actuele eisen.

Op deze manier wordt het Keurmerk KinderVakanties klaargestoomd voor de toekomst en zal het voortdurend branchebreed gedragen kunnen worden. Houd de website in de gaten voor de publicatie van de conceptcriteria medio februari 2012.