Openbare commentaarronde criteria Keurmerk KinderVakanties

Zoals u waarschijnlijk weet is Stichting Steunpunt KinderVakanties gestart met  het Keurmerk KinderVakanties. Organisaties die het Keurmerk KinderVakanties mogen voeren voldoen aantoonbaar aan strenge criteria rond veiligheid, hygiëne en kwaliteit. Zij worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke controlerende instantie en voldoen aan de hoogste standaarden in de branche van kindervakanties.

In 2010 heeft het Steunpunt KinderVakanties het voormalige Jantje Beton VakantieKeurmerk voortgezet en het Keurmerk KinderVakanties is nu volop in beweging. Zo worden op dit moment de voorbereidingen getroffen om de criteria te herzien. Deze acties worden uitgevoerd door de Commissie Certificatiezaken waarin alle belanghebbenden van het Keurmerk KinderVakanties zoveel mogelijk worden vertegenwoordigd.

Uw mening telt!
De Commissie Certificatiezaken vraagt nu om uw mening en medewerking. De concept criteria (Certificatieschema Keurmerk KinderVakanties v.1.0) worden nu in een openbare commentaarronde gepubliceerd, zodat een ieder die zich daartoe geroepen voelt zijn bijdrage kan leveren aan de vernieuwde en actuele eisen. Op deze manier wordt het Keurmerk KinderVakanties klaargestoomd voor de toekomst en zal het voortdurend branchebreed gedragen kunnen worden.

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw commentaren op het concept Certificatieschema Keurmerk KinderVakanties v.1.0 voor 18 mei 2012 te mailen naar keurmerk@steunpuntkindervakanties.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Commissie Certificatiezaken