De Y Camps van de YMCA presenteren zichzelf:

Elk kind moet op vakantie kunnen. Soms is dat niet vanzelfsprekend, omdat kinderen extra begeleiding nodig hebben bij het dagelijks leven. Deze kinderen wil Y Camps een onvergetelijke vakantie bieden mét deze extra begeleiding.

Bij Y Camps zijn de vakanties onderverdeeld in verschillende categorieën. Hieronder kunt u lezen over de verschillende vakantiesoorten die wij aanbieden.

Doelgroep:
Y Kids: 6 t/m 16 jaar, vakantieweken voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook wat extra begeleiding nodig hebben of anderszins niet op vakantie kunnen;

SugarKids: 4 t/m 25 jaar, vakantieweken i.s.m. Diabetesvereniging Nederland voor kinderen en jongeren met diabetes;

Eenoudervakanties: vakantieweken i.s.m. hetvakantiebureau.nl voor eenoudergezinnen;

Vluchtelingenvakantieweken: 4 t/m 17 jaar, vakantieweken i.s.m. Vluchtelingenwerk Nederland voor kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond,

Y Specials: 3 vakantieweken voor kinderen en jongeren met een specifieke achtergrond, denk hierbij aan jongeren met een visuele beperking, een licht verstandelijke beperking of een meervoudig complexe handicap.

Aantal vakantieweken:
Y Kids: 8 vakantieweken, SugarKids: 14 vakantieweken, Eenoudervakanties: 5 vakantieweken, Vluchtelingenvakantieweken: 10 vakantieweken en Y Specials: 3 vakantieweken

Wat betekent het Keurmerk voor ons:
Het keurmerk maakt onze organisatie bewuster van een aantal zaken rondom bijvoorbeeld veiligheid, hygiëne, privacy en geeft handvaten om dit makkelijker bespreekbaar te maken met vrijwilligers. Daarnaast is het een fijn instrument om ouders/ verzorgers uit te leggen op welke manier wij binnen onze organisatie met deze onderwerpen om gaan.

Wat maakt ons uniek:  
Een professionele organisatie met meer dan 100 jaar ‘kampervaring’, waarbinnen goed getrainde en bevlogen vrijwilligers een grote rol spelen.

Voor meer informatie: www.ycamps.nl

Contactgegevens:
Inge Bussink, telefoon 035-6668777, email
info@ycamps.nl