Afgelopen jaar zijn de criteria continu geactualiseerd en onderworpen aan een openbare commentaarronde. De resultaten van deze commentaarrondes zijn verwerkt tot de onderstaande criteria. Het Keurmerk KinderVakanties zal in 2019 worden gekeurd aan de hand van de volgende criteria:

Keurmerk Kindervakanties Certificatieschema versie 2019 – 01

Criteria t/m 2018
De criteria van het Keurmerk KinderVakanties zijn opgesteld voor 2011 en doorlopend in beweging. De criteria zijn door een commissie bestaande uit verschillende kindervakantieorganisaties van 2011 tot 2017 kritisch bekeken en waar nodig door hen aangepast. Vanaf 2017 worden de criteria en de manier van keuring jaarlijks geëvalueerd door het bestuur van Steunpunt KinderVakanties, de keurende instantie CIIO en minimaal één van de keurmerkhouders.

Alle huidige houders van het Keurmerk KinderVakanties voldoen tenminste aan de criteria die zijn vastgesteld in 2017.